01/06/2019 11ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων | Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική της Τριγλώχινας Βαλβίδας - Κατσαβριάς Κ.

Share

3,628 total
47 video
1,792 photo
Views:

Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική της Τριγλώχινας Βαλβίδας - Κατσαβριάς Κ.

 
Sort by Date | Views
Δείτε τα βίντεο από το 11ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων που πραγματοποιήθηκε 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019 .