01/06/2019 11ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων | Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική της Τριγλώχινας Βαλβίδας - Κατσαβριάς Κ.

Share

8,256 total
100 video
4,574 photo
Views:

Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική της Τριγλώχινας Βαλβίδας - Κατσαβριάς Κ.

Δείτε τα βίντεο από το 11ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων που πραγματοποιήθηκε 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019 . 
 
Sort by Date | Views